Naujienos

Tauragės kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Tauragės kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti nutarimai
Vadovaujantis Kredito unijų įstatymu, teikiame informaciją apie 2023 m. balandžio 12 d. įvykusio Tauragės kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus:

  1. Teigiamai įvertinta stebėtojų tarybos ataskaita.
  2. Teigiamai įvertinta vidaus audito tarnybos ataskaita.
  3. Teigiamai įvertinta valdybos ataskaita.
  4. Teigiamai įvertinta paskolų komiteto ataskaita.
  5. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir pelno paskirstymo tvarka.
  6. Patvirtinta 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata.
  7. Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  8. Tauragės kredito unijos visuotinio narių susirinkimo dalyviai buvo informuoti apie planuojamų pajinių įnašų grąžinimą atsižvelgiant į Unijos rezultatus, vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2021 m. lapkričio 25 d. priimto nutarimo Nr. 03-201 „Dėl Kredito unijų pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 12 punkto nuostatomis.
  9. Patvirtinti nauja Tauragės kredito unijos įstatų redakcija.
  10. Pritarta narių pašalinimui iš Tauragės kredito unijos.

Išsamiai su priimtais nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais Tauragės kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Dariaus ir Girėno 28, Tauragė
Tauragės kredito unijos valdybos pirmininkė Jurgita Austrevičienė

Atgal