Naujienos

Tauragės kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Tauragės kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių  susirinkime priimti nutarimai

Vadovaujantis Kredito unijų įstatymu, teikiame informaciją apie 2022 m. balandžio 13 d. įvykusio Tauragės kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus:

1. Stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai.

2. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.

3. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.

4. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.

5. Patvirtintas metinis finansinių ataskaitų rinkinys. Paskirstytas pelnas .

6. Patvirtinta  2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata.

7. Tauragės kredito unijos visuotinio narių susirinkimo dalyviai buvo informuoti  apie planuojamų pajinių įnašų grąžinimą ar jų mažinimą (jei bus mažinami) atsižvelgiant į Unijos rezultatus, vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2021 m. lapkričio 25 d. priimto nutarimo Nr. 03-201 „Dėl Kredito unijų pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 12 punkto nuostatomis.

Su narių visuotiniame susirinkime pristatytomis ataskaitomis bei nutarimų dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti Tauragės kredito unijos patalpose, adresu Dariaus ir Girėno g. 28, Tauragė.

Tauragės kredito unijos valdybos pirmininkė  Jurgita Austrevičienė

Atgal