Naujienos

Tauragės kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Tauragės kredito unijos pakartotiniame visuotiniame susirinkime priimti sprendimai

Vadovaujantis LR Kredito unijų įstatymu, informuojame apie 2021 04 07 įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus:

Supažindiname su  Tauragės kredito unijos  visuotinio narių susirinkimo priimtais sprendimais:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  3. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  4. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas. Pelno paskirstymo tvarka priimta.
  6. Patvirtinta 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata.

7.Suteikti įgaliojimai   valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Išsamiai su priimtais nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais Tauragės kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Dariaus ir Girėno 28, Tauragė.

Tauragės kredito unijos valdyba

Atgal