Naujienos

Šaukiamas Tauragės kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

PRANEŠIMAS

Tauragės kredito unijos  narių dėmesiui!

2024  m. balandžio 04 d. 15 val. šaukiamas Tauragės kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 28 Tauragė, eilinis visuotinis narių susirinkimas. Neįvykus, šaukiamas pakartotinas susirinkimas, kuris vyks 2024 m. balandžio 11 d. 16 val. 30 min., adresu Vytauto g. 141 (Tauragės bendruomenių namai,  pirmas aukštas) Tauragė. Numatoma darbotvarkė:

1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.

6. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

7. Kredito unijos įstatų keitimas.

8. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.

9. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.

10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

11. Dėl VNS dalyvių informavimo apie planuojamą pajaus grąžinimą (Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas, t. y. dėl jo nebalsuojama).

12. Etikos kodekso tvirtinimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Dariaus ir Girėno g. 28, Tauragė.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Valdybos pirmininkė Jurgita Austrevičienė, tel.nr. 8 60018883, el. pašto adresas [email protected].

Atgal