Naujienos

Šaukiamas Tauragės kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

PRANEŠIMAS

Tauragės kredito unijos  narių dėmesiui!

 2023  m. balandžio 07 d. 15 val. šaukiamas Tauragės kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 28, Tauragė eilinis visuotinis narių susirinkimas, neįvykus, šaukiamas pakartotinas susirinkimas, kuris vyks 2023 m. balandžio 12 d. 17 val., adresu Vytauto g. 141 (Tauragės bendruomenių namai,  pirmas aukštas) Tauragė, numatant šią darbotvarkę:

1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.

6. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

8. Dėl VNS dalyvių informavimo apie planuojamą pajaus grąžinimą (Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas, t. y. dėl jo nebalsuojama).

9. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

10. Kiti klausimai( dėl narių pašalinimo).

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Dariaus ir Girėno g. 28, Tauragė.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Valdybos pirmininkė Jurgita Austrevičienė, tel.nr. 86 0018883, el. pašto adresas [email protected].

Atgal