Naujienos

Šaukiamas Tauragės kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

PRANEŠIMAS

Tauragės kredito unijos  narių dėmesiui!

 2022  m. balandžio 07d. 16 val. šaukiamas Tauragės kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 28, Tauragė eilinis visuotinis narių susirinkimas, neįvykus, šaukiamas pakartotinas susirinkimas, kuris vyks 2022 m. balandžio 13 d. 16 val. 30 min., adresu Dariaus ir Girėno g. 22      ( Spiečius,  antras aukštas) Tauragė. numatant šią darbotvarkę:

1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.

6. 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

7. Informuojame visuotinio narių susirinkimo dalyvius, apie planuojamų pajinių įnašų grąžinimą ar jų mažinimą (jei bus mažinami) atsižvelgiant į Unijos rezultatus, vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2021 m. lapkričio 25 d. priimto nutarimo Nr. 03-201 „Dėl Kredito unijų pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 12 punkto nuostatomis. (Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas, t. y. dėl jo nebalsuojama).

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Dariaus ir Girėno g. 28, Tauragė.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Valdybos pirmininkė Jurgita Austrevičienė, tel.nr. 86 0018883, el. pašto adresas [email protected].

Atgal