Visą pasaulį apėmusi koronaviruso (COVID-19) pandemija privertė daugelio šalių, taip pat ir Lietuvos, vyriausybes imtis precedento neturinčių priemonių: sienų kontrolės, karantino, judėjimo apribojimų. Visa tai neišvengiamai paveikė daugelio gyvenimą, sustabdė šimtų įmonių veiklą, tūkstančiai žmonių prarado darbus arba turėjo išeiti į prastovas.

Nuo pirmosios karantino dienos kiekvieną dieną dirbame siekdami palengvinti Jūsų rūpesčius, lanksčiai ieškome Jums tinkančių sprendimų, peržiūrime mokėjimų grafikus, solidarizuojamės su Jumis.

Siekdami dar labiau palengvinti Jums tekusią naštą prisijungėme prie valstybės paramos nuo pandemijos nukentėjusiam verslui, kurią skirsto ir administruoja nacionalinė plėtros įstaiga INVEGA. Galite išvengti biurokratinių kliūčių ir nepatogumų: kreipkitės į mus ir mes pasirūpinsime, kad parama pasiektų Jus kuo greičiau ir kuo palankesnėmis sąlygomis.

Valstybės skatinimo priemonės nuo koronaviruso nukentėjusiems verslams

Portfelinės garantijos paskoloms 2

Kas gali kreiptis paramos? Paskolos teikiamos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, kaip ši sąvoka apibrėžta SVV įstatyme, ir didelėms įmonėms, kurios:

  • 2020 m. dėl COVID-19 protrūkio patyrė sunkumų;
  • Veikia Lietuvos Respublikoje.

Kas negali kreiptis paramos?

  • SVV subjektai, kurie 2019 m. gruodžio 31 d. buvo sunkumų patiriančios įmonės;
  • SVV subjektai, vykdantys grynai finansinę veiklą;
  • SVV subjektai, tiesiogiai veikiantys ginklų ir šaudmenų, tabako ir tabako gaminių bei distiliuotų alkoholinių gėrimų gamybos, perdirbimo bei prekybos sektoriuose;
  • SVV subjektai, užsiimantys azartinių lošimų organizavimu.

Kokia maksimali paramos suma? Garantuojamų paskolų suma vienam Paskolos gavėjui negali viršyti 5 000 000 Eur.

Kokia maksimali paskolos trukmė? Iki 72 mėn.

Kokioms paskoloms gali būti suteikta garantija?

  • Jau suteiktoms negarantuotoms investicinėms (įskaitant išperkamosios nuomos sandorius) ir apyvartinėms (išskyrus atgręžtinius išperkamosios nuomos sandorius) paskoloms, kurių grąžinimo grafikai buvo keičiami po 2020 m. kovo 16 d., jei paskolos gavėjui nebuvo bloginamos paskolos grąžinimo sąlygos, t. y. nebuvo didinama palūkanų norma ar sutrumpintas paskolos grąžinimo terminas;
  • Naujoms apyvartinėms paskoloms (įskaitant atgręžtinius išperkamosios nuomos sandorius), skirtoms įmonių likvidumui palaikyti, suteiktoms po 2020 m. kovo 16 dienos.

Kur kreiptis? Į arčiausiai Jūsų esančią, programoje dalyvaujančią LKU grupės kredito uniją.