05/28 

Vadovaudamiesi Kredito unijų įstatymo 20 str. 7 p., informuojame, kad 2020 m. balandžio 23 d. įvyko pakartotinis visuotinis Tauragės  kredito  unijos narių susirinkimas, kuriame buvo priimti šie nutarimai:

  1. Teigiamai įvertinta stebėtojų tarybos ataskaita.
  2. Teigiamai įvertinta vidaus audito tarnybos ataskaita.
  3. Teigiamai įvertinta valdybos ataskaita.
  4. Teigiamai įvertinta paskolų komiteto ataskaita.
  5. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys, priimtas nutarimas dėl pelno paskirstymo tvarkos.
  6. Patvirtinta 2020 metų kredito unijos pajamų – išlaidų sąmata.
  7. Išrinkti Tauragės kredito unijos valdybos nariai ir pirmininkas.
  8. Išrinkti Tauragės kredito unijos stebėtojų tarybos nariai ir pirmininkas.
  9. Išrinkti Tauragės kredito unijos paskolų komiteto nariai ir pirmininkas.
  10. Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.