04/02 

         Informuojame, kad 2019 m. kovo 21 d. Tauragės kultūros rūmų salėje, adresu Dariaus ir Girėno g. 3 Tauragė įvyko pakartotinis visuotinis Tauragės kredito unijos narių susirinkimas.
Supažindiname su Tauragės kredito unijos visuotinio narių susirinkimo priimtais sprendimais:

1. Teigiamai įvertinta stebėtojų tarybos ataskaita.
2. Teigiamai įvertinta vidaus audito tarnybos ataskaita.
3. Teigiamai įvertinta valdybos ataskaita.
4. Teigiamai įvertinta paskolų komiteto ataskaita.
5. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir pelno paskirstymo  tvarka
6. Patvirtinta 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata.
7. Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
8.Patvirtinti rizikos vertinimo specialisto pareiginiai nuostatai.

         Išsamiai su priimtais nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais Tauragės kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Dariaus ir Girėno 28, Tauragė